Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 17, 2012
Image Size
1.7 MB
Resolution
1296×1420
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
330
Favourites
44 (who?)
Comments
19
Downloads
3
×
yur_kishi by zin-chi yur_kishi by zin-chi
yurchàn and kishichàn for :iconbenodangyeu: ^^
Add a Comment:
 
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Oct 20, 2012  Student Artist
Lâu rồi mới thấy hai cháu nó :iconpapmingplz:
Reply
:iconzin-chi:
zin-chi Featured By Owner Oct 20, 2012  Student
híhí~
lâu lâu phải cho em nó đi ra chứ~
để ng` ta wên e nó thì khổ (và người mém wên e nó là má nó đêy *tự vả* )

Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Oct 23, 2012  Student Artist
*đạp cưng* sao cưng nó quên hai cháu nó, hai cháu nó cute vô đối thế kia mà :iconcryforeverplz:
Reply
:iconobily95:
obily95 Featured By Owner Oct 18, 2012  Student General Artist
Cute ~~~ :iconasdfghplz:

ss thích cách tô màu của e lắm
Reply
:iconzin-chi:
zin-chi Featured By Owner Oct 18, 2012  Student
tks ss~
e th́ lại đag mún đổi style~aaaa~ *ôm mặt*
Reply
:iconrelxion:
Relxion Featured By Owner Oct 17, 2012  Student Digital Artist
shohsoshoshosho cuteeeeeeeeeeeeeeeee!soo shotah!~
Reply
:iconzin-chi:
zin-chi Featured By Owner Oct 17, 2012  Student
~
hehehhh~ i luv shota~ ><~
Reply
:iconrelxion:
Relxion Featured By Owner Oct 17, 2012  Student Digital Artist
mee too!~~~

:iconimsopervyplz:
Reply
:iconbenodangyeu:
benodangyeu Featured By Owner Oct 17, 2012  Student
:iconmegustabishieplz: OMG OMG OMG *ôm màn h́nh*
Kishi với yur ḱa :iconasdfghplz: màu ḱa, xanh toàn phần từ trên xuống *A*
Ư trời Kishi bị OOC rồi XD
Yur có hai dạng đồ à OwO?
Reply
:iconzin-chi:
zin-chi Featured By Owner Oct 17, 2012  Student
há~
em khoái xanh ~
sr ss aa~
vẽ kishichàn mà không OOC hóa là ko đc *chấm nc mắt*
pê ợt: em nó ra đg` ko dám mặc wần ngắn khoe chân rài~
ẻm sợ đen~ *ôm mặt*
Reply
Add a Comment: